+
Logo Viessmann
Zobacz nasze stacje i filtry

Jak regulować stopień twardości wody w zmiękczaczu?

15 listopada 2023

Jak regulować stopień twardości wody w zmiękczaczu?

Domowe zmiękczacze wody standardowo zmiękczają ją do 0°dH. W stacjach uzdatniania Aquahome na by-passie znajduje się zawór mieszania wody, który umożliwia regulację jej twardości do żądanej wartości.

Jaka powinna być twardość wody?

W prawdzie z całkowicie zmiękczonej wody o twardości 0°dH, nie będą się wytrącać osady z kamienia w najmniejszej ilości, co daje pełną ochronę instalacji i urządzeń przed ich niszczącym działaniem, jednak na armaturze, kabinach łazienkowych itp., może dość mocno uwidaczniać się sód. Ponadto taka woda daje efekt trudnego spłukiwania np. piany z włosów czy mydła z rąk.
Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia rekomendowana twardość wody nie powinna być niższa niż 3°dH (stopnie niemieckie). To dolna granica normy jakości wody pitnej. Przy takiej wodzie efekt mocnego spieniania detergentów zostaje znacznie zredukowany, a ochrona instalacji i urządzeń przed osadami z kamienia jest na wystarczającym poziomie.
W przypadku domów z instalacją wykonaną z rur miedzianych zazwyczaj zaleca się zwiększyć twardość wody do poziomu 5-6°dH (rekomendowaną twardość wody warto skonsultować z producentem rur). Zbyt miękka woda może wpływać negatywnie na miedziane instalacje, powodując ich szybszą korozję.

Regulacja twardości wody

Twardość wody zmiękczonej zależy od ustawień podczas uruchomienia stacji.  Pierwsze uruchomienie stacji Aquahome należy zlecić wyszkolonemu instalatorowi. Na stronie https://aquahome.pl/uruchomienie/ dostępna jest mapa z kontaktami do firm serwisowych. W miarę potrzeby twardość wody po uzdatnianiu może również wyregulować do żądanej wartości już w trakcie eksploatacji urządzenia. Regulację twardości wody w stacjach uzdatnia Aquahome dokonuje się za pomocą zaworu bypass i znajdującego się na jego końcu króćca motylkowego.

Ustawienie twardości wody na zaworze obejścia by-pass

Zawór by-pass z króćcem motylkowym pozwala dopuścić twardą wodę w żądanej ilości, tak, żeby woda po zmiękczaczu miała minimalną twardość, np. 3-4°dH.

  • Przed przystąpienie do regulacji należy odkręcić sześciokątną nakrętkę regulatora twardości wody (przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) w celu odblokowania ruchu regulatora twardości.
  • Aby zwiększyć twardość w wodzie uzdatnionej należy przekręcać pokrętło regulatora twardości w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, przytrzymując uchwyt tłoka drugą ręką. Z pozycji całkowicie zakręconego pokrętła regulacji twardości można zwiększyć twardość wykonując maksymalnie 6 pełnych obrotów. Odkręcenie pokrętła regulacji twardości w większym stopniu może skutkować rozszczelnieniem by-passu i wyciekiem wody.

  • Po każdorazowej zmianie pozycji śruby należy wykonać test twardości wody w celu sprawdzenia dokonanej nastawy. Jeżeli twardość jest zbyt wysoka w stosunku do oczekiwanej, należy przekręcić pokrętło w odwrotnym kierunku, przytrzymując uchwyt tłoka drugą ręką.
  • Po ustawieniu odpowiedniej twardości wody wyjściowej, należy przekręcić nakrętkę regulatora twardości wody do oporu (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara) w celu zablokowania ruchu regulatora.
  • Przed każdym ustawieniem zaworu do pozycji obejście (uchwyt tłoka wciśnięty), należy całkowicie zakręcić pokrętło regulacji twardości wody (przekręcić je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do oporu).

Pozostałe

zobacz wszystkie »