+
Logo Viessmann
Zobacz nasze stacje i filtry

Czy twarda woda szkodzi kotłom grzewczym?

9 października 2023

Czy twarda woda szkodzi kotłom grzewczym?

Użytkowanie twardej wody w domu wiąże się nie tylko z trudnymi do usunięcia osadami na kabinie prysznicowej czy dnie czajnika. Wytrącający się z niej kamień zagraża również kotłom centralnego ogrzewania i może prowadzić do ich awarii, skrócenia żywotności oraz wyższych kosztów ogrzewania.

Woda płynąca w domowej instalacji powinna być zgodna z normami, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dopuszcza ona twardość wody do 500 mg CaCO3/l (co odpowiada 28° niemieckim – dH). Woda o takiej twardości jest bezpieczna do spożycia, nie oznacza to jednak, że ma korzystny wpływ na domowe instalacje i urządzenia, w tym kotły grzewcze. Dlaczego?

Twarda woda = problemy z kotłem

Kamień kotłowy wytrąca się z twardej wody podczas jej podgrzewu. Najbardziej narażone na odkładanie się kamienia są obszary o najwyższych obciążeniach cieplnych. Takim obszarem jest wymiennik ciepła w kotle. Kamień kotłowy odkładając się na wewnętrznych powierzchniach rur i elementów grzejnych działa jak izolator. Narastająca z czasem warstwa kamienia zmniejsza zdolność przekazywania energii cieplnej ze spalanego paliwa do wody płynącej w instalacji. Spadek efektywności wymiany cieplnej w wymienniku urządzenia skutkuje większym zużyciem paliwa i wyższymi rachunkami za ogrzewanie. Kamień powoduje nie tylko zmniejszenie przewodności cieplnej stali kotłowej, ale może również doprowadzić do uszkodzenia wymiennika. Narastająca warstwa kamienia kotłowego zwiększa więc ryzyko poważnej awarii kotła i skrócenia jego żywotności.

Kamień kotłowy może powodować powstanie warstwy izolacyjnej, która prowadzi do pogorszenia wymiany ciepła, a tym samym do spadku temperatury wody i przegrzewania się urządzenia.

Nowoczesne kotły a twarda woda

Producenci urządzeń grzewczych często określają dopuszczalną twardość, jaką powinna charakteryzować się woda grzewcza. Różni się ona w zależności od typu urządzenia i rodzaju zastosowanego w nim wymiennika. Przykładowo maksymalna twardość wody może wynosić od 8°dH dla kotłów naściennych o dużej mocy do nawet 19,6° dH w przypadku kotłów z wymiennikiem aluminiowym. Producenci nowoczesnych kotłów coraz częściej wyposażają swoje urządzenia w wymienniki bardziej odporne na osadzanie kamienia kotłowego, odporność ta nigdy nie jest jednak całkowita. Kamień kotłowy może okazać się problematyczny również w przypadku bardzo twardej wody – o twardości bliskiej wartości granicznej określonej przez producenta. Aby temu zabiec domowe kotłownie coraz częściej wyposaża się w centralny zmiękczacz wody.

Osady z kamienia mają negatywny wpływ również na działanie pompy obiegowej czy termostatów w grzejnikach.

Kiedy zdecydować się na zmiękczacz wody?

O zmiękczaczu wody najlepiej jest pomyśleć jeszcze przed pierwszym uruchomieniem kotła. Dotyczy to zarówno nowych, jak i modernizowanych systemów grzewczych. Zmiękczacz montuje się na głównym doprowadzeniu wody zimnej, przed kotłem c.o. Dzięki temu do instalacji grzewczej i wszystkich punktów poboru wody w domu będzie trafiała już odpowiednio zmiękczona woda.
Zastosowanie zmiękczacza wody ochroni elementy instalacji przed kamieniem i wydłuży bezawaryjną, ekonomiczną pracę kotła.

Dzięki zmiękczaczowi do instalacji grzewczej trafia odpowiednio zmiękczona woda.

Pozostałe

zobacz wszystkie »