+
Logo Viessmann
Zobacz nasze stacje i filtry

Montaż stacji uzdatniania wody – pytania i odpowiedzi

13 września 2023

Montaż stacji uzdatniania wody – pytania i odpowiedzi

Zarówno montaż hydrauliczny stacji uzdatniania wody Aquahome, jak i jej pierwsze uruchomienie to zadanie dla wyszkolonego specjalisty, czyli autoryzowanej firmy serwisowej. Niemniej, aby świadomie podejść do tematu również jako przyszły użytkownik urządzenia, warto znać kilka faktów i wytycznych dotyczących montażu i pracy stacji zmiękczającej wodę w domu. Przedstawiamy kilka często pojawiających się pytań wraz z odpowiedziami, które przybliżą nieco temat instalacji i działania stacji uzdatniania Aquahome.

 

Jaki jest zakres ciśnień, na których pracuje stacja? Czy do jej zamontowania potrzebny jest reduktor ciśnienia?

Zakres ciśnień roboczych dla stacji uzdatniania wody Aquahome to 1,4-8,0 bar. Należy przy tym zwrócić uwagę, że ciśnienie wody w nocy może być wyższe niż w dzień. W związku z tym tam, gdzie może dochodzić do przekroczenia ciśnienia 8,0 bar należy zastosować reduktor.

Czy przed stacją uzdatniania wody należy zamontować filtr wstępny?

Tak, montaż filtra wstępnego (sznurkowego, półautomatycznego, czy automatycznego) przed każdą stacją Aquahome jest konieczny, aby uchronić stację przed zanieczyszczeniami mechanicznymi. Instalacja wodna zasilająca zmiękczacz musi być wyposażona w filtr mechaniczny o progu filtracji min. 100 μm.

Schemat poglądowy instalacji do zmiękczania wody.

Jaki jest spadek ciśnienia na instalacji po montażu filtra wstępnego oraz stacji uzdatniającej wodę?

Zarówno filtr wstępny jak i stacja uzdatniania wody generują pewne spadki ciśnienia. W przypadku filtra wstępnego spadek ciśnienia zależy od „gęstości” jego wkładu. Im dokładniejsza filtracja tym większy spadek ciśnienia. Stacje Aquahome generują spadek ciśnienia zależny od natężenia przepływu. Dla maksymalnego natężenia przepływu określonego w dokumentacji spadek ciśnienia wynosi około 1 bar.

Czy montaż zaworu zwrotnego jest konieczny?

Jeżeli na wejściu do zasobnika wody ciepłej znajduje się zawór zwrotny, to nie ma konieczności montażu dodatkowego zaworu na instalacji. Zawór zwrotny nie jest niezbędny do prawidłowego działania stacji uzdatniania wody, natomiast chroni ją przed niekontrolowanymi pływami wody przód/tył, które mogą powodować naliczanie wody przez urządzenie jako uzdatnionej (woda płynąca przez układ wstecz jest liczona jako woda zmiękczona) i wykonywanie zbyt często regeneracji.

Czy konieczny jest montaż zaworów poboru próbek przed i za stacją?

Montaż zaworów poboru próbek nie jest konieczny, ale rekomendowany. Bez nich urządzenie działa prawidłowo, jednak zawory znacznie ułatwiają prace uruchomieniowo/serwisowe. Jako minimum zaleca się stosowanie zaworu do poboru próbek za zmiękczaczem wody.

Jakie jest zużycie materiałów eksploatacyjnych przez stacje Aquahome?

Stacje uzdatniania wody Aquahome charakteryzuje oszczędna eksploatacja. Pobór soli zależy od tego, jaką minimalną dawkę soli może zastosować urządzenie do regeneracji. Stacje Aquahome działają w oparciu o algorytm pracujący na 5 różnych pojemności jonowymiennych i wybierają zawsze tę optymalną. Wykonanie regeneracji wcześniej/częściej pozwala na stosowanie niższych dawek soli, jednak częstsze regeneracje pochłaniają sumarycznie więcej wody. Stąd też urządzenie nie wykonuje ich codziennie lub co dwa dni, a w optymalnym punkcie pod względem zużycia soli i wody.
Ilość zużytej wody do regeneracji nie jest parametrem stałym i jest uzależniona od parametrów regeneracji. Konkretną liczbą, którą można wyrazić zużycie wody na regenerację jest 2%-3% ilości wody, która jest przez urządzenie uzdatniana. Stacja zużywa rocznie 14,8-17,2 kWh prądu.

Jakie jest stężenie jonów sodu w zmiękczonej wodzie?

Zmiękczając każdy 1 stopień niemiecki twardości, do każdego litra wody trafia około 8,2 mg sodu. Wypijając dziennie 3 litry wody zmiękczonej (w dowolnej postaci), spożywalibyśmy 344,4 mg sodu, co odpowiada około 0,87 g soli kuchennej. Jest to przykładowa ilość soli zawarta w 1 kromce białego pieczywa.

Pozostałe

zobacz wszystkie »