+
Logo Viessmann
Zobacz nasze stacje i filtry

Polityka prywatności i dane IOD

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych osobowych Krzysztofa Dziemian pod adresem: rodo@ecowater.pl.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy www.aquahome.pl (dalej: Serwis).

Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest:
EcoWater Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Logistyczna 7, Dąbrówka, 62-070 Dopiewo, tel. 61/2260500, info@ecowater.pl

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych ADO działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

EcoWater Systems Poland nie sprzedaje osobom trzecim w jakimkolwiek celu bez Twojej wyraźnej zgody żadnych zgromadzonych danych osobowych.

ADO (Administrator Danych Osobowych) dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

ADO realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
poprzez dobrowolnie wprowadzenie informacji w formularzach, w celu:

Przy pierwszej wizycie w serwisie użytkownik informowany jest o używaniu plików cookies. Klikając AKCEPTUJĘ użytkownik wyraża zgodę na stosowanie plików cookies na stronie internetowej. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia plików cookies TUTAJ.

Cookies niezbędne do działania witryny można zmienić  zmieniając ustawienia przeglądarki, przy czym należy mieć na uwadze, że zmiana ustawień może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie witryny.

Wyłączenie niektórych plików cookie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej użytkownika.

Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w serwisie, nie chcą żeby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w serwisie.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:

Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz ADO (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi.

Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics oraz Yandex Metrica, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami.

Więcej na temat przetwarzania danych przez Yandex Metrica https://metrica.yandex.com/about/info/data-policy/
Możesz zrezygnować z cookies podmiotów trzecich wykorzystywanych w Google Analytics zmieniając ustawienia reklam albo przez narzędzie udostępnione tutaj: https://adssettings.google.com

Więcej na temat przetwarzania danych przez Google https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, Yandex Metrica i Remarketing, by kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies te firmy. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z wymienionych narzędzi.

Więcej na temat przetwarzania danych przez Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation
Do przetwarzanych przez ADO danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, przenoszenia, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu.

W celu wykonania swoich praw wskazanych powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z ADO korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres e-mail ADO.

Każdy użytkownik serwisu może wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

ADO zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

Klauzula RODO (GDPR)
Klauzula Informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), pragniemy Państwa poinformować o następujących zasadach przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych Osobowych (ADO)
EcoWater Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Logistyczna 7, Dąbrówka, 62-070 Dopiewo, tel. 61/2260500, info@ecowater.pl
Inspektor ochrony danych osobowych (IOD)
Krzysztof Dziemian, adres e-mail: iod@rodo.pl

ADO przetwarza Państwa dane w celu:

 1. Rekrutacja pracowników
  Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, art. 22(1) Kodeksu pracy oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO (dane wrażliwe). Podanie tych danych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do realizacji celu rekrutacji. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe niewymagane przepisami prawa (np. zainteresowania) przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie Państwa dobrowolnej zgody i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  Okres przechowywania danych osobowych: Państwa dane osobowe przetwarzamy do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a gdy wyrazili Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach nie dłużej niż przez 12 miesięcy od daty nadesłania dokumentów aplikacyjnych.
 2. Zatrudnianie pracowników
  Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, art. 22(1)  Kodeksu pracy, oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO ( dane wrażliwe ) – przetwarzanie niezbędne jest do wykonania umowy,  art. 6 ust.1 lit. c) RODO – przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda.
  Okres przechowywania danych osobowych: w zależności od realizacji celu, dla którego przetwarzane są dane osobowe, okres ich przechowywania wynosi: 50 lat lub 10 lat dla umów zawartych po 01.01.2019 roku (w zależności od daty zatrudnienia) od końca roku, w którym ustał stosunek pracy. Dla umów zawartych po 31 grudnia 1998 r. a przed 1 stycznia 2019 r.  pracodawca może złożyć do ZUS-u specjalny raport informacyjny, o którym mowa w art. 4 ust. 6a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w tym przypadku  okres może zostać skrócony do 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym raport informacyjny został złożony.
 3. Udzielanie odpowiedzi na pytania zadane przez pocztę elektroniczną
  Podstawa prawna przetwarzania: 6 ust. 1 lit f RODO – uzasadniony interes ADO. Podanie danych jest dobrowolne.
  Okres przechowywania danych osobowych: Do momentu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, maksymalnie 12 miesięcy.
 4. Prowadzenia działań marketingowych związanych z prowadzoną działalnością.
  Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO. Podanie danych jest dobrowolne
  Okres przechowywania danych osobowych: Dane marketingowe, zgoda – do momentu wniesienia żądania usunięcia danych osobowych przez podmiot danych.
 5. Współpracy z firmami zewnętrznymi z którymi ADO ma podpisaną umowę na świadczenie usług.
  Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit b RODO, podanie danych jest niezbędne w celu współpracy.
  Okres przechowywania danych osobowych: przez okres niezbędny do realizacji zawartych umów i zasad w nich określonych. Minimum 5 lat od końca roku, w którym wystawiono ostatnią fakturę/dowód księgowy.
 6. Przyszłe dochodzenia roszczeń.
  Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit f RODO.
  Okres przechowywania danych osobowych: Dane klientów w przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń, przez okres 6 lat od daty zawarcia umowy kupna – sprzedaży bądź też ostatniego kontaktu z klientem.
 7. Obsługa reklamacji
  Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  Okres przechowywania danych osobowych: Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z reklamacją produktów, później przez okres przedawnienia roszczeń, nie dłużej niż 6 lat.
 8. Rejestrowanie rozmów telefonicznych
  Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit a RODO zgoda. Podanie danych jest dobrowolne.
  Okres przechowywania danych osobowych: Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia zakończenia rozmowy.
 9. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu wysłania wiadomości e-mail, z prośbą o wystawienie opinii.
 10. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu obsługi procesu zarządzania opiniami,

W przypadku pojawienia się innego celu niż wymieniony powyżej obowiązek informacyjny zostanie Państwu przekazany bezpośrednio w formularzu lub podczas pierwszej czynności skierowanej do Państwa.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO:

Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO:

Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO:

Prawo do cofnięcia zgody:
Jeżeli przetwarzanie odbywa się, na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na adres wskazany powyżej lub osobiście w siedzibie Administratora.  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Bezpieczeństwo danych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z postanowieniami RODO, na piśmie lub w formie elektronicznej, w celach podanych powyżej oraz przy wykorzystaniu odpowiednich metod, służących zagwarantowaniu bezpieczeństwa i poufności danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO. Współpraca pomiędzy naszą firmą, a podmiotami biznesowymi jest regulowana przez odpowiednie przepisy prawa.

Odbiorcy danych:

W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, takim jak:

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG.