Logo Viessmann

Aquaset – stacje uzdatniania wody do zasilania kotłowni

Aquaset 500

Aquaset 500

Zalety i korzyści

Wybór profesjonalistów dla kotłowni do 500 kW

Wybór profesjonalistów dla kotłowni do 500 kW

  • Aquaset 500 jest urządzeniem dedykowanym do kotłowni wodnych niskotemperaturowych o mocy do 500 kW
  • Urządzenie dostarczane w standardzie jako kompletnie zmontowane i gotowe do działania, nie wymagające instalacji żadnych dodatkowych modułów przyłączeniowych
  • Wąż do odprowadzenia popłuczyn oraz zabezpieczenie antyprzelewowe w standardzie

Więcej o zaletach zmiękczaczy Aquaset

Tak Sterowanie elektroniczne 'LOGIC' – inteligentna automatyka uruchamiająca proces regeneracji złoża w zależności od rzeczywistego i prognozowanego zużycia wody
Tak Do instalacji urządzenia wystarczy dostęp do głównego zaworu zimnej wody w domu, a w jego pobliżu gniazdko elektryczne oraz odpływ do kanalizacji i trochę miejsca
Tak Zmiękczacze Aquahome pracują w trybie automatycznym i nie wymagają obsługi ze strony użytkownika, z wyjątkiem okresowego uzupełniania solą w tabletkach (zwykle raz na kilka miesięcy)
Tak Opatentowany system regeneracji złoża pracujący proporcjonalnie i przeciwprądowo, aby zminimalizować zużycie wody i soli oraz emisję ścieków
Tak Niewielka ilość części składowych zaworu sterującego (mniejsze wydatki na konserwację)
Tak Solidna konstrukcja głowicy odporna na duże wahania ciśnienia i gorszą jakość wody wodociągowej (np. wysoki poziom zanieczyszczeń mechanicznych, żelazo, itp.)
Tak Unikalne monosferyczne złoże filtracyjne - to zwiększona o ok. 10% wydajność i żywotność do 15 lat
Tak Nie stykanie się żadnych części metalowych z wodą (brak zagrożenia rdzą lub korozją)
Tak Po zakończonej regeneracji w zbiorniku soli nie zalega woda, ponieważ napełnianie zbiornika soli to pierwsza faza regeneracji (mniejsze ryzyko zalania pomieszczenia w razie uszkodzenia mechanicznego zbiornika)
Tak Zawór solankowy wyposażony w zabezpieczenie antyprzelewowe
Tak System automatycznej regeneracji złoża w przypadku braku poboru wody, pomocny w utrzymaniu czystości mikrobiologicznej złoża
Tak Wielogodzinne podtrzymanie pamięci sterownika w przypadku zaniku napięcia zasilającego
Tak Uruchomienie Aquaset jest bardzo proste i może być przeprowadzone przez każdego instalatora (nie ma wymogu uruchomienia przez autoryzowany serwis).
Tak Urządzenia Aquaset nie wymagają instalacji żadnych dodatkowych modułów przyłączeniowych

Dane techniczne

Moc kotłowni kW 80 – 500
Pojemność zładu m3 2,0 – 4,0
Czas napełniania zładu h < 2,6
Sterowanie cyfrowe
objętościowe
Tak
Wymiary wysokość mm
szerokość mm
głębokość mm
822
302
480
Maksymalne natężenie przepływu m3/h 1,2
Objętość złoża dm3 15
Maksymalna pojemność jonowymienna m3 × of 100
Średnie zużycie soli
na regenerację
kg 2,5
Średnie zużycie wody
na regenerację
litry 75 – 90
Zakres ciśnień roboczych
min./ max
bar 1,4 – 8,0
Typy filtrów, z którymi współpracuje stacja
(instalacja wodna zasilająca zmiękczacz musi być wyposażona w filtr mechaniczny o progu filtracji min. 100 μm)
Epuroit I25 – 50
Epurion A25 – 2
Aquaplus Flush

Filtr mechaniczy AQUAPLUS Flush

  • Średnica przyłącza 1”
  • Natężenie przepływu 3,4 m3/h (Δp=0,02 bara)
  • Skuteczność filtracji 150µm
  • Automatyczne płukanie przeciwprądowe
  • Wkład ze stali nierdzewnej
Średnica przyłącza cal 1

Pliki do pobrania