+
Logo Viessmann
Zobacz nasze stacje i filtry

Korzyści

Ilość osób zamieszkujących gospodarstwo domowe: Bez zmiekczacza

Wydatki BEZ
zmiękczacza

Ze zmiekczaczem

Wydatki ZE
zmiękczaczem

Oszczędności

Miesięczne wydatki na środki czystości i higieny osobistej
Oszczędności
Przyjęto średnie ilości środków czyszczących, piorących i myjących używanych miesięcznie w zależności od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe.
Wzięto pod uwagę średnie ceny popularnych środków czystości i higieny osobistej.
Dokonano obliczenia oszczędności, przy założeniu, że używając wody miękkiej, zużycie środków czyszczących i myjących można ograniczyć do 60% ze względu na ich zwiększoną wydajność po zmieszaniu z wodą miękką w porównaniu do wody twardej.
Podane wyniki nie są gwarantem uzyskania takich samych oszczędności
Miesięczne wydatki na ogrzewanie domu i ciepłą wodę użytkową
Oszczędności
Założenia:
Zużycie wody użytkowej: 60l/dobę/osobę
Nowy dom jednorodzinny, z zapotrzebowaniem na ciepło budynku k=120 kWh/m2rok
Przyjęto powierzchnię ogrzewaną odpowiednio dla: 1-os. (50 m2), 2-os. (70 m2), 3-os (100 m2), 4-os (150 m2), 5-os (200 m2), 6-os (250 m2)
Przyjęte paliwo grzewcze: gaz ziemny, kocioł kondensacyjny
Dokonano obliczenia oszczędności, przy założeniu, że używając wody miękkiej, straty ciepła można ograniczyć do 20% dzięki instalacji bez kamienia kotłowego
Podane wyniki nie są gwarantem uzyskania takich samych oszczędności
Rozbicie na miesiące orientacyjnych rocznych kosztów napraw
urządzeń mających kontakt z wodą w domu
Oszczędności
Przyjęto średnie ceny popularnych, o uznanej jakości urządzeń mających kontakt z wodą, takich jak kocioł grzewczy, pralka, wanna z hydromasażem, czajnik elektryczny oraz baterie łazienkowe i kuchenne w ilości przyjętej dla 1 kuchni i 2 łazienek.
Założono roczne koszty napraw stanowiące 4,5% wartości w/w urządzeń. Przyjęto naprawy będące konsekwencją używania twardej wody, z której odkłada się kamień, będący jedną z najczęstszych przyczyn awarii.
Podane wyniki nie są gwarantem uzyskania takich samych oszczędności
Miesięczne wydatki na eksploatację zmiękczacza wody Aquahome
Oszczędności
Na wydatki na eksploatację zmiękczaczy Aquahome składają się 3 czynniki: sól tabletkowana, woda i prąd.
Obliczeń dokonano przy założeniu średniej twardości wody 18 st. niemieckich, średniej rynkowej ceny soli tabletkowanej, średnich cen wody i odprowadzenia ścieków oraz prądu.
Podane wyniki nie są gwarantem uzyskania takich samych oszczędności
Razem:
Oszczędności