+
Logo Viessmann
Zobacz nasze stacje i filtry

Zmiękczacz wody oszczędny w eksploatacji – po czym go poznać?

27 lipca 2023

Zmiękczacz wody oszczędny w eksploatacji – po czym go poznać?

To, czy zmiękczacz wody pracuje oszczędnie i ekologicznie w dużym stopniu zależy od sposobu i częstotliwości, z jaką się regeneruje. Które stacje zmiękczające wodę są pod tym względem najlepsze?

Jednym z kluczowych elementów zmiękczacza wody jest złoże jonowymienne. To ono usuwa z wody, odpowiedzialne za twardość kationy wapnia i magnezu, wymieniając je na kationy sodu. Każde złoże ma określoną zdolność wymiany, po której wymaga regeneracji. Polega ona na przepłukaniu go roztworem wody i soli, zwanym solanką, które ponownie „ładuje” złoże kationami sodu. Gdy jednak stacja zmiękczająca regeneruje się częściej niż powinna, zużywa więcej wody, soli tabletkowanej oraz prądu. Przez to może okazać się droga w eksploatacji. Optymalne, dostosowane do potrzeb zużycie wody i soli do regeneracji zmiękczacza wody oznacza nie tylko niższe koszty eksploatacji urządzenia, ale również jego bardziej ekologiczną pracę.

Regeneracja czasowa w zmiękczaczu wody

Różne stacje zmiękczania wody mogą regenerować się w zróżnicowany sposób. Najmniej oszczędne i mało ekologiczne są urządzenia, w których następuje tzw. regeneracja czasowa. Jest ona uruchamiana w regularnych, zadanych odstępach czasowych, niezależnie od rzeczywistych potrzeb zmiękczacza, a więc bez względu na stopień zużycia złoża jonowymiennego. Rozwiązanie to nie jest korzystne z kilku względów. Przede wszystkim do regeneracji wykorzystywana jest maksymalna ilość wody i soli. Istnieje również duże prawdopodobieństwo, że regeneracja złoża będzie następowała za wcześnie lub zbyt późno. Zbyt późna regeneracja to również ryzyko, że do kranów w domu będzie dostarczana niezmiękczona, twarda woda, co powoduje odkładanie się osadów kamiennych w instalacjach i urządzeniach mających z nią kontakt.

Regeneracja objętościowa

Ten rodzaj regeneracji zachodzi wówczas, gdy stacja zmiękczy określoną ilość wody. Wadą takiego rozwiązania jest jednak to, że do regeneracji wykorzystywana jest maksymalna ilość soli i wody, co jest mało ekonomicznym rozwiązaniem. Ponadto nie wiemy, kiedy nastąpi regeneracja. Może się okazać, że rozpocznie się ona wówczas, gdy akurat będziemy korzystać z wody w domu. Wtedy do kranów będzie płynąć wodą niezmiękczona. Oczywiście regenerację możemy opóźnić ustawiając ją na godzinę nocną, jednak oznacza to również, że od momentu wyczerpania złoża do regeneracji w domowej instalacji będzie płynąć twarda woda.

Regeneracja objętościowo-proporcjonalna w zmiękczaczu wody

Następuje na podstawie obliczenia średniego zużycia wody przez domowników. W oparciu o nie stacja zmiękczająca wodę wylicza, kiedy może skończyć się zdolność jonowymienna złoża i odpowiednio wcześnie zaplanuje jego regenerację. Jest ona planowana głównie w godzinach nocnych, aby była jak najmniej uciążliwa dla domowników. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć sytuacji, w której do kranów będzie trafiać niezmiękczona woda. Ilość soli używanej do regeneracji może być w niektórych urządzeniach ustalona z góry lub też zależna od stopnia wyczerpania złoża (co jest korzystniejsze). Takie rozwiązanie zapewnia większą oszczędność wody i soli podczas regeneracji zmiękczacza.

Regeneracja z dopasowaniem pojemności jonowymiennej

Najbardziej korzystne z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia są zmiękczacze wody, w których regeneracja następuje w oparciu o inteligentny algorytm. Wylicza on najbardziej optymalny czas regeneracji i dobiera niezbędną w tym celu dawkę soli i wody. Urządzenia tego typu dostosowują swoją pracą do zmieniającego się zużycia wody w domu, cały czas dążąc do jak najbardziej oszczędnego wykorzystania materiałów eksploatacyjnych.

Nowoczesne stacje uzdatniania wody Aquahome wyposażone są w inteligentny sterownik, który na podstawie przyzwyczajeń domowników analizuje aktualne zużycie wody posługując się odpowiednim algorytmem. Dzięki temu zmiękczacz wody regeneruje się wówczas, kiedy jest to niezbędne i jednocześnie, najbardziej opłacalne. Regeneracja planowana jest w taki sposób, aby nie dopuścić do całkowitego wyczerpania pojemności jonowymiennej złoża. Dzięki regeneracji przy mniejszym poziomie wyczerpania tej pojemności, zużycie soli jest niewielkie. W stacjach zmiękczających wodę Aquahome istnieje również możliwości włączenia unikalnej funkcji oszczędnej regeneracji, podczas której urządzenie regeneruje złoże częściej, ale tylko tę część, która jest wyczerpana. Dzięki temu zużywa odpowiednio mniejsze dawki soli.

Pozostałe

zobacz wszystkie »