+
Logo Viessmann
Zobacz nasze stacje i filtry

Porównanie produktów linii Aquaset

Aquaset 500 Aquaset 1000
Aquaset 500
Aquaset 1000
Moc kotłowni kW 80 – 500 500 – 1000
Pojemność zładu m3 2,0 – 4,0 4,0 – 8,0
Czas napełniania zładu h < 2,6 < 4,0
Sterowanie cyfrowe
objętościowe
Tak Tak
Wymiary wysokość mm
szerokość mm
głębokość mm
822
302
480
1 067
302
480
Maksymalne natężenie przepływu m3/h 1,2 2,0
Objetość złoża dm3 15 25
Średnia pojemność jonowymienna m3×of 100 175
Orientacyjne zużycie soli na regenerację kg 2,5 4,0
Orientacyjne zużycie wody na regenerację litry 75 – 90 125 – 150
Zakres ciśnień roboczych
min./ max
bar 1,4 – 8,0 1,4 – 8,0
Średnica przyłącza cal 1 1
Typy filtrów, z którymi współpracuje stacja Epuroit I25 – 50
Epurion A25 – 2
Epuroit I25 – 50
Epurion A25 – 2
Dozownik preparatu chemicznego zawarty w cenie urządzenia VWZ25CH
więcej informacji » więcej informacji »