+
Logo Viessmann
Zobacz nasze stacje i filtry

Porównanie produktów linii Aquahome

Aquahome Fit
Aquahome Fit
Aquahome Compact
Zastosowanie do mieszkań w domach wielorodzinnych do domów jednorodzinnych o niewielkiej powierzchni
Sterowanie cyfrowe
objętościowe
Tak Tak
Wymiary wysokość mm
szerokość mm
głębokość mm
650
300
480
822
302
480
Maksymalne natężenie przepływu m3/h 1,1 1,9
Objetość złoża dm3 11 17
Maksymalna pojemność jonowymienna m3×odH 34 62
Maksymalna wydajność wody
między regeneracjami (przy twardości 18°dH)
litry 1900 3400
Średnie zużycie soli
na regenerację
kg 1 2
Średnie zużycie wody na regenerację litry 57 60
Zakres ciśnień roboczych
min./ max
bar 1,4 - 8,0 1,4 – 8,0
Typy filtrów, z którymi współpracuje stacja Epuroit I25 – 50
Epurion A25 – 2
Aquacarbon
Epuroit I25 – 50
Epurion A25 – 2
Aquacarbon
Średnica przyłącza cal 1 1
FUNKCJE SYSTEMU STEROWANIA
Programowanie maksymalnego okresu pomiędzy regeneracjami w przypadku braku poboru wody Tak Tak
Ustawienie czasu trwania płukania w przeciwprądzie i szybkiego płukania Tak Tak
Możliwość zmiany trybu wyświetlania godziny na 12- lub 24-godzinny Tak Tak
Ustawienie automatycznego załączania się regeneracji po wyczerpaniu zdolnosci jonowymiennej żywicy w 97% Tak Tak
Tryb oszczędnej regeneracji
Funkcja dodatkowego czyszczenia złoża
Alarm niskiego poziomu soli
Wskaźnik poziomu soli
Oświetlenie wewnątrz zbiornika soli
Podświetlany ekran
Wskaźnik przepływu wody uzdatnionej
Wyświetlanie czasu pozostałego do końca regeneracji
Filtracja wody pitnej
więcej informacji » więcej informacji »


Potrzebujesz większego modelu? Sprawdź inteligentne stacje Aquahome SMART