+
Logo Viessmann
Zobacz nasze stacje i filtry

Kreator doboru produktu-

Poniższy dobór urządzeń jest orientacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany doboru urządzeń po dokładnym zapoznaniu się ze szczegółową analizą fizyko-chemiczną wody surowej (zwłaszcza w przypadku wody z własnego ujęcia) oraz infrastrukturą istniejącą w miejscu instalacji stacji uzdatniania wody. Polecamy Państwu kontakt z punktami sprzedaży naszych urządzeń podanymi w dziale 'Chcę kupić' w celu weryfikacji i sporządzenia indywidualnego doboru i wyceny rozwiązania.

Jakiej wody używasz?

Wodociągowa bez zapachu chloru »Wodociągowa o zapachu chloru »Z własnego ujęcia »

Ile łazienek?

1 łazienka »2 łazienki »powyżej 2 łazienek »