+
Logo Viessmann
Zobacz nasze stacje i filtry

W jakich przypadkach i w jaki sposób dezynfekować studnie?

1 czerwca 2021

W jakich przypadkach i w jaki sposób dezynfekować studnie?

Woda z własnego ujęcia może się stosunkowo łatwo zanieczyścić i wówczas należy ją zdezynfekować. Do zanieczyszczenia może dojść na wiele sposobów, np. przez wiercenia, tworzenie się mułu z gleby, czy powódź. Studnię należy zdezynfekować m.in. zawsze przed oddaniem do użytku, gdy zauważymy mętność, zapach lub plamy na ubraniach oraz sprzętach, po założeniu pompy, czy po dłuższym nieużywaniu studni. Zanieczyszczeniu ulega nie tylko woda ale i ściany studni, co może być pożywką dla mikroorganizmów chorobotwórczych, bakterii i niebezpiecznych związków. Efektem zanieczyszczenia studni jest gorsza jakość wody oraz niższa wydajność studni. W efekcie tego procesu pogarsza się jakość wody oraz zmniejsza wydajność studni. W każdym z powyższych przypadków należy działać szybko i przeprowadzić dezynfekcję. Ogólnie o czystość studni należy dbać regularnie, 1-2 razy w roku.

Czym odkaża się studnię?

Do odkażania studni zaleca się 2 roztwory – sproszkowane wapno chlorowane o zawartości 25-35% czynnego chloru lub roztwór podchlorynu sodu o zawartości czynnego chloru 14-15%. Stosując wapno chlorowane, należy go dodać 400 g na każde 1000 litrów (25% czynnego chloru), a jeśli wybieramy podchlorynu sodu 15%, potrzeba go ok 0,6 litra. To dawki sporządzone do dezynfekcji wody. Aby umyć zanieczyszczone ściany studni, potrzeba roztworu 4g wapna chlorowanego na 2 kubki wody lub 7 ml roztworu podchlorynu sodu na 2 kubki wody.

Jak przeprowadzić odkażanie studni?

 1. Wypompowanie wody przez 1-2 tygodni z przerwami co kilka h.
 2. Wlanie wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu do studni i wymieszanie.
 3. Polanie roztworem ścian studni.
 4. Po około 24h należy stopniowo, przez kilka dni, wypompować wodę, aż zniknie zapach chloru.
 5. Pobranie próbki i zbadanie wody.

Do pobrania próbki wody ze studni należy udać się do pobliskiego laboratorium po wysterylizowaną butelkę 0,5 l i zapełnić ją wodą w ¾. Wodę można pobrać ze studni np. za pomocą czystego wiadra. Następnie próbkę należy oznaczyć potrzebnymi danymi (miejsce, data i godzina) i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium. W laboratorium zostaną zbadane takie parametry jak:

 • pH,
 • żelazo,
 • mangan,
 • twardość,
 • azotany,
 • azotyny,
 • jony amonu,
 • siarkowodór – H2S
 • utlenialność
 • mikrobiologia.

Pozostałe

zobacz wszystkie »