+
Logo Viessmann
Zobacz nasze stacje i filtry

Podstawowa obsługa zmiękczacza wody, czyli co warto mieć pod kontrolą

14 grudnia 2021

Podstawowa obsługa zmiękczacza wody, czyli co warto mieć pod kontrolą

Nowoczesne zmiękczacze wody to urządzenia pracujące całkowicie automatycznie. Podstawowymi czynnościami obsługowymi, jakie należą do użytkownika stacji to sprawdzanie poziomu soli w zbiorniku solanki i w razie potrzeby uzupełnianie jej zapasu. Użytkując zmiękczacz wody warto też co jakiś czas kontrolować twardość wody po zmiękczaniu, sprawdzać ciśnienie wody w instalacji oraz czystość wkładu filtra wstępnego. Czynności te nie są ani skomplikowane, ani też czasochłonne.

Obsługa zmiękczacza wody: sprawdzanie poziomu soli w zbiorniku

Podczas eksploatacji zmiękczacza raz na tydzień warto skontrolować poziom soli, niezbędnej do właściwej pracy urządzenia. Gdy w zmiękczaczu wody zabraknie soli, żywica jonowymienna nie zregeneruje się i w konsekwencji urządzenie nie będzie zmiękczać wody.

 • Aby skontrolować poziom soli wystarczy zajrzeć do zbiornika solanki.
 • Gdy będzie on wypełniony solą tylko w 1/3, należy uzupełnić go, wsypując sól do poziomu wysokości studzienki zaworu solankowego.
 • W miarę możliwości zaleca się zasypywać sól regeneracyjną całymi opakowaniami (25 kg).
 • Podczas uzupełnienia soli, należy pilnować, aby nie do zbiornika nie dostały się żadne zanieczyszczenia. W przeciwnym wypadku będzie on wymagał przepłukania czystą wodą.
 • Nie bez znaczenia jest też rodzaj soli, jaką stosujemy. Powinna to być sól regeneracyjna akceptowana przez producenta zmiękczacza (sól tabletkowana spełniająca wymogi normy PN 973). Błędem jest stosowanie soli spożywczej.

Nowoczesne stacje Aquahome SMART wyposażone są w moduł WiFi, dzięki któremu mogą być obsługiwane za pomocą aplikacji mobilnej iQUA na smartfonie. Aplikacja poinformuje nas o niskim poziomie soli w zbiorniku i zbliżającym się dniu uzupełnienia zapasu, dzięki czemu nie będziemy musieli pamiętać o sprawdzaniu poziomu soli w urządzeniu.

 

Sprawdzanie twardości wody

W początkowym okresie eksploatacji zmiękczacza wody, tzn. w pierwszych 10 dniach wskazane jest częste (raz na dwa dni) sprawdzanie twardości zmiękczonej wody. Jej poziom jest uzależniony od ustawienia na zaworze mieszającym.

 • Dla gospodarstw domowych poziom twardości wody powinien wynosić pomiędzy 3 a 6 stopni niemieckich.
 • W dalszym okresie eksploatacji, parametr twardości kontroluje się już rzadziej, bo raz na dwa tygodnie.
 • Wyniki pomiarów najlepiej jest wpisywać do książki eksploatacji dołączonej do urządzenia.

Obsługa zmiękczacza wody: sprawdzanie ciśnienia wody

Podczas eksploatacji zmiękczacza wody należy również zwracać uwagę na wartość ciśnienia wody zasilającej. W tym celu wystarczy sprawdzać wskazania zainstalowanych manometrów. Czynność tę wykonuje się średnio raz na dwa tygodnie.

 • Gdy ciśnienie wody jest niższe niż 1,4 bara, należy ocenić przyczynę tego stanu i ją usunąć. W razie wątpliwości warto skonsultować się z hydraulikiem.
 • W przypadku zwiększenia się ciśnienia powyżej 8,0 barów w układzie zasilania wodnego instaluje się odpowiedni reduktor ciśnienia.

Kontrola ciśnienia wody jest istotna, ponieważ program sterowania zmiękczacza, w tym też warunki przeprowadzonego automatycznie procesu regeneracji zostały przyjęte dla wartości ciśnienia mieszczącego się w przedziale 1,4 – 8,0 barów.

Kontrola stanu filtra

Dla poprawnej pracy zmiękczacza, niezbędne jest zainstalowanie filtra mechanicznego na rurociągu wody surowej. Zabezpiecza on głowicę sterującą oraz złoże przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

 • Raz na tydzień lub dwa tygodnie należy ocenić wizualnie stan zabrudzenia wkładu filtracyjnego.
 • Dodatkowym elementem pozwalającym kontrolować stan filtra, jest monitorowanie ciśnienia wody przed i za filtrem.
 • W przypadku filtra z wymiennym wkładem, jeżeli jest on całkowicie zużyty (zabrudzony), należy odkręcić kielich z wkładem i wkład wymienić na nowy. Nie należy go płukać, czyścić ani w żaden inny sposób regenerować.

 

źródło: kotly.pl

Pozostałe

zobacz wszystkie »